Onderhoud

De instandhouding van onroerend goed vraagt een gedegen beleid met een visie die gericht is op de lange termijn. Periodiek onderhoud neemt hierbij een belangrijke plaats in daar het, door invloeden van buitenaf, noodzakelijk is om het gewenste kwaliteitspeil van het betreffende object in stand te houden en te garanderen.

Naast de beheerder van het te onderhouden bouwobject kan de aannemer een belangrijke rol vervullen binnen het onderhoudstraject. Van de aannemer mag immers verwacht worden dat deze de nodige specifieke technische kennis op het gebied van materiaalbehoud in huis heeft.
Van den Berg Lopik B.V. kan u van dienst zijn in de vorm van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden tot het aanbieden van een compleet onderhoudspakket.

Op het gebied van onderhoudswerkzaamheden heeft Van den Berg Lopik B.V. zich onder meer gespecialiseerd in de hout- en betonreparatie.

Vanuit de jarenlange ervaring en de gedegen bouwkundige kennis is Van den Berg Lopik B.V. uitstekend in staat u bij te staan bij de advisering en de uitvoering van onderhoud. De kwaliteit van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt gegarandeerd door het feit dat dit gebeurt met behulp van vakbekwame medewerkers, het juiste gereedschap, hoogwaardige materialen en weldoordachte werkmethodieken.