Nieuwbouw / Referentieprojecten

Nieuwbouw technische ruimte

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Locatie
Kamerik
Project
Nieuwbouw technische ruimte
Uitvoering
2008
Bijzonderheden
Het huidige gemaal blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw

Ten behoeve van de bemaling van de polders was er behoefte aan een nieuw onderkomen voor de techniek. De architect heeft de ruimte ontworpen aansluitend op het reeds aanwezige gemaal Teijlingens dat dienst doet als museum en wordt beheerd door vrijwilligers met een heuse stoommachine en een grote gemetselde schoorsteen. De vormgeving is hier ook op aangepast. De techniek is zodanig uitgevoerd dat het geheel volautomatisch werkt. Het dak is zodanig gebouwd dat het tijdelijk verwijderd kan worden voor groot onderhoud aan de machines.