Onderhoud

Algemeen

De instandhouding van uw onroerend goed vraagt een gedegen beleid met een visie die gericht is op de lange termijn. Naast gedegen klein dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud neemt planmatig onderhoud hierbij een belangrijke plaats in. Het onderhoudsscenario dient afgestemd te zijn op het gewenste kwaliteitspeil van het vastgoed.
Van den Berg Lopik B.V. voert voor haar opdrachtgevers zowel klein dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud uit. Daarnaast biedt Van den Berg Lopik B.V. haar vaste klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van onze 24-uurs service zodat u gegarandeerd bent van een continue dienstverlening.

 

Klein onderhoud 24/7

Van den Berg Lopik B.V. voert voor diverse opdrachtgevers klein dagelijks onderhoud uit. Voorbeelden hiervan zijn divers: van het vervangen van een kapotte dakpan, tot het verhelpen van lekkages.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden als gevolg van calamiteiten is Van den Berg Lopik B.V.  24 uur per dag bereikbaar via onze storingsdienst.
Van den Berg Lopik B.V. ontzorgt onder andere woningbouwcoöperaties, VVE’s en vastgoedbeheerders en eigenaars bij het dagelijks onderhoud van het vastgoed.


Mutatie onderhoud

Van den Berg Lopik B.V. voert mutatieonderhoud in opdracht van haar opdrachtgevers uit. Meestal worden deze werkzaamheden uitgevoerd in onbewoonde situatie, in de periode tussen einde gebruik en hernieuwde ingebruikname. Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in bewoonde situatie komt echter ook voor, waarbij de overlast voor de gebruiker uiteraard geminimaliseerd dient te worden.
Van den Berg Lopik B.V. voert mutatiewerkzaamheden onder andere uit in opdracht van woningbouwcoöperaties en vastgoedbeheerders.

 

Planmatig onderhoud

Van den Berg Lopik B.V. voert planmatig onderhoud aan zowel de binnen- alwel de buitenschil van de vastgoedobjecten van haar opdrachtgevers uit. Bij planmatig onderhoud wordt, in tegenstelling tot bij het klein- en mutatieonderhoud, volgens een vooropgezet plan het vastgoed tot op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. Aangezien bij planmatig onderhoud in het merendeel van de situaties gewerkt wordt in bewoonde situaties zijn planning en communicatie van groot belang om de overlast voor de gebruikers of bewoners te minimaliseren.
Van den Berg Lopik voert deze werkzaamheden onder andere uit in opdracht van woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders.

 

Tankstations en wasstraten

Voor de verschillende benzinemaatschappijen voeren wij het gehele jaar door onderhoud uit aan talloze tankstations door het gehele land. Zo voeren wij jaarlijkse inspecties uit en indien nodig en mogelijk worden de geconstateerde gebreken direct verholpen. Vooral de luifels boven de tankplaatsen vergen veel onderhoud, Zo worden aangetaste verzinkte stalen goten voorzien van een coating of vervangen en aanrijdschades hersteld.

Referentie
Projecten